Duša

Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.3-4

Kategória: Duša / Ilúzia / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Ó Uddhavo, poznání i nevĕdomost jsou výtvory māyi a jako takové jsou expanzemi Mé energie. Jak poznání, tak nevĕdomost nemají počátek a trvale udílejí vtĕleným živým bytostem osvobození a spoutanost."
"Ó nanejvýš inteligentní Uddhavo, živá bytost zvaná jīva je Mou nedílnou částí, ale kvůli nevĕdomosti od nepamĕti trpí v poutech hmoty. Pomocí poznání však může být osvobozena."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.3 & 11.11.4


Komentáre