Oddanosť

Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.15-16

Kategória: Oddanosť / Śrīmad-bhāgavatam / Zatriedene

obrazok
"Nĕkdy zdánlivĕ bezdůvodnĕ zaútočí na tĕlo krutí lidé či dravá zvířata. Jindy a jinde se osobĕ znenadání dostane velké úcty či uctívání. Ten, kdo se nehnĕvá, když je napaden, a neraduje se, když je uctíván, je skutečnĕ inteligentní."
"Svatý mudrc na vše hledí stejným pohledem, a tak ho neovlivňuje to, co je z hmotného hlediska dobré nebo špatné. I když vidí, že druzí jednají dobře nebo špatnĕ a mluví vhodnĕ či nevhodnĕ, mudrc nikoho nechválí ani nekritizuje."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.15 & 11.11.16


Komentáre