Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.36-37

Kategória: Bez obrázka / Duša / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Ó můj Pane Acyuto, o stejné živé bytosti se nĕkdy říká, že je vĕčnĕ podmínĕná, a jindy je označena za vĕčnĕ osvobozenou. Nechápu tedy její skutečné postavení. Ty jsi, můj Pane, nejlepší z tĕch, kdo umĕjí zkušenĕ zodpovídat filozofické otázky. Popiš mi prosím příznaky, podle kterých se dá rozlišit mezi vĕčnĕ osvobozenou živou bytostí a tou, která je vĕčnĕ podmínĕná. Jaké mohou být rozdíly v jejich postavení, ve způsobu, jak se tĕší ze života, jak jedí, vymĕšují, leží, sedí nebo chodí?"
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.36-37


Komentáre