Boh

Śrīmad-Bhāgavatam 6.4.31

Kategória: Boh / Ilúzia / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"S úctou se klaním všeprostupujícímu Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, Jenž oplývá neomezenými transcendentálními vlastnostmi. Působí v hloubi srdcí všech filozofů hlásajících různé názory a vede je k tomu, aby při svých debatách — kdy spolu někdy souhlasí a jindy nesouhlasí — zapomínali na své vlastní duše. Tak vytváří v tomto hmotném světě situaci, kdy nejsou schopni dojít k žádnému závěru. Jemu se klaním."
Śrīmad-Bhāgavatam 6.4.31


Komentáre