Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 6.4.30

Kategória: Bez obrázka / Boh / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Nejvyšší Brahman, Kṛṣṇa, je konečným místem spočinutí a zdrojem všeho. Vše je Jím konáno, vše Mu patří a vše je Mu obětováno. Je konečným cílem, a ať už jedná Sám nebo k tomu vede druhé, je vždy On konečným konatelem. Existuje mnoho nejrůznějších příčin, ale jelikož On je příčinou všech příčin, je známý jako Nejvyšší Brahman, který existoval před započetím všech činností. Je jeden jediný a nemá jiné příčiny. Vzdávám Mu proto úctu."
Śrīmad-Bhāgavatam 6.4.30


Komentáre