Śrīmad-bhāgavatam

Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.8-10

Kategória: Śrīmad-bhāgavatam / Vek Kali

obrazok
"Obyvatelé poté, co je jejich hrabiví a nemilosrdní vládci, kteří se budou chovat jako obyčejní zlodĕji, připraví o ženy a majetek, utečou do hor a lesů."
"Lidé sužovaní hladem a nadmĕrnými danĕmi se uchýlí k pojídání listí, kořínků, masa, divokého medu, ovoce, kvĕtů a semen. Budou postiženi suchem a to je zcela zničí."

„Lidé budou krutĕ trpĕt zimou, vĕtrem, horkem, deštĕm a snĕhem. Navíc budou trýznĕni hádkami, hladem, žízní, nemocemi a nesmírnou úzkostí.“
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.8 & 12.2.9 & 12.2.10


Komentáre