Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.6-7

Kategória: Bez obrázka / Śrīmad-bhāgavatam / Vek Kali

obrazok
"Svaté místo nebude považováno za nic jiného než vzdálenou vodní nádrž a krása bude posuzována podle účesu. Cílem života bude plnit si břicho a smĕlý človĕk bude považován za pravdomluvného. Ten, kdo bude schopen uživit rodinu bude považován za zkušeného a náboženské zásady budou dodržovány pouze kvůli získání vĕhlasu."
"Zemĕ tak bude postupnĕ zamořena zkaženým obyvatelstvem a politickou moc získá ta společenská třída, která se ukáže být nejsilnĕjší."
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.6 & 12.6.7


Komentáre