Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.6

Kategória: Bez obrázka / Boh / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Ó můj Pane! Transcendentální básníci a znalci duchovní vĕdy by nedokázali plnĕ vyjádřit, jak jsou Ti zadlužení, ani kdyby jim bylo dáno žít životem dlouhým jako Brahmā. Zjevuješ se totiž ve dvou podobách – navenek jako ācārya a v nitru jako Nadduše – abys vysvobodil vtĕlenou živou bytost tím, že jí ukazuješ, jak k Tobĕ dospĕt."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.6


Komentáre