Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.2-3

Kategória: Bez obrázka / Boh / Oddanosť / Śrīmad-bhāgavatam / Yoga

obrazok
"Ó lotosooký Pane, ti yogī, kteří se snaží uklidnit mysl, obvykle zažívají zklamání, jelikož se jim nedaří dosáhnout dokonalého transu. Jejich pokusy o ovládnutí mysli je vyčerpají."
"Lidé podobní labutím, ó lotosooký Pane vesmíru, proto s radostí přijímají útočištĕ u Tvých lotosových nohou, které jsou zdrojem veškeré transcendentální extáze. Ti, kdo jsou pyšní na své úspĕchy na poli yogy a karmy, však nevyhledávají Tvé útočištĕ a jsou poráženi Tvou matoucí energií."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.2 & 11.29.3


Komentáre