Ostatné

Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.2-3

Kategória: Ostatné / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
Pán Śrī Kṛṣṇa řekl: "Ó žáku Bṛhaspatiho, v tomto svĕtĕ prakticky není takový svĕtec, který dokáže znovu uklidnit svou mysl poté, co ji rozruší urážlivá slova necivilizovaných lidí."
"Ostré šípy, které človĕku probodnou hruď a proniknou do srdce, nezpůsobí tolik utrpení jako šípy v podobĕ hrubých, urážlivých slov pronesených necivilizovanými lidmi, jež uvíznou v srdci."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.2 & 11.23.3


Komentáre