Ilúzia

Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.19

Kategória: Ilúzia / Śrīmad-bhāgavatam / Uspokojovanie zmyslov

obrazok
"Kradení, násilí, lhaní, neupřímnost, chtíč, hnĕv, zmatenost, pýcha, hádavost, nepřátelství, nedůvĕra, závist a nebezpečí způsobená ženami, hazardem a omamnými látkami je patnáct nežádoucích vlastností, které znečišťují lidi kvůli touze po bohatství. Přestože tyto vlastnosti nejsou žádoucí, lidé jim klamnĕ přisuzují hodnotu. Proto by ten, kdo chce v životĕ dosáhnout skutečného prospĕchu, mĕl zůstat od nežádoucího hmotného bohatství odpoutaný."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.18-19


Komentáre