Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Madhya-līlā 22.88-90

Kategória: Bez obrázka / Ilúzia / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Ve společnosti světských lidí člověk pozbude pravdomluvnosti, čistoty, milosrdnosti, vážnosti, duchovní inteligence, ostychu, odříkání, slávy, schopnosti odpouštět, ovládání mysli, ovládání smyslů, štěstí a všech dobrých šancí. Člověk by se nikdy neměl stýkat s neotesaným hlupákem, který postrádá poznání o seberealizaci a není ničím jiným než zvířecí hračkou v rukou ženy. Ať je muž připoutaný k čemukoliv, nikdy mu to nezpůsobí tak naprosté pobláznění a otroctví jako styky se ženou nebo s muži, kteří jsou příliš připoutaní k ženám.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.88-90


Komentáre