Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Madhya-līlā 22.103

Kategória: Bez obrázka / Śrī Caitanya-caritāmṛta / Yoga

obrazok
„Živá bytost podléhající zrození a smrti dosáhne nesmrtelnosti, když se vzdá všech hmotných činností a zasvětí svůj život vykonávání Mých nařízení. Pokud jedná podle Mých pokynů, je způsobilá zakoušet duchovní blaženost plynoucí z výměn láskyplných nálad se Mnou.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.103


Komentáre