Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Madhya-līlā 22.78-80

Kategória: Bez obrázka / Dharma / Oddanosť / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Oddaní jsou vždy milostiví, pokorní, pravdomluvní, nestranní, bezchybní, velkodušní, jemní a čistí. Nemají hmotné vlastnictví a konají činnosti prospěšné všem. Jsou klidní, odevzdaní Kṛṣṇovi a bez tužeb. Jsou neteční k hmotným ziskům a neochvějní v oddané službě. Šest špatných vlastností – chtíč, hněv, chamtivost a tak dále – mají zcela pod kontrolou. Jedí jen tolik, kolik je nutné, a nejsou nerozumní. Jsou uctiví, vážní, soucitní a bez falešné prestiže. Jsou přátelští, poetičtí, dovední a tiší.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.78-80


Komentáre