Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 8.24.47

Kategória: Bez obrázka / Ilúzia / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Pošetilá podmíněná duše vykonává plodonosné (karmické) činnosti s nadějí, že bude v tomto hmotném světě šťastná, ale výsledkem je pouze utrpení. Službou Nejvyšší Osobnosti Božství se však od této nepatřičné touhy po štěstí oprostí. Kéž můj svrchovaný duchovní učitel přesekne uzel falešných tužeb v mém srdci!"
Śrīmad-Bhāgavatam 8.24.47


Komentáre