Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 8.17.9

Kategória: Bez obrázka / Boh / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Můj Pane, jsi všeprostupující vesmírnou podobou, plně nezávislým stvořitelem, udržovatelem a ničitelem tohoto vesmíru. I když svou energii zaměstnáváš ve vztahu k hmotě, sám neustále setrváváš ve své původní podobě a nikdy z tohoto postavení neklesáš, neboť Tvé poznání je neomylné a platí v každé situaci. Nikdy nejsi zmaten iluzí. Ó můj Pane, skládám Ti uctivé poklony."
Śrīmad-Bhāgavatam 8.17.9


Komentáre