Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 7.9.47

Kategória: Bez obrázka / Boh / Śrīmad-bhāgavatam / Vesmír

obrazok
"Prostřednictvím autorizovaného védského poznání lze vidět, že formy příčiny a důsledku ve vesmírném projevu se vztahují k Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, neboť vesmírný projev je Jeho energií. Jak příčina, tak důsledek nejsou nic jiného než Pánovy energie. Ti, kdo se věnují oddané službě, ó můj Pane, proto chápou, jak jsi příčina i důsledek zároveň, stejně jako moudrý člověk po zvážení příčiny a důsledku vidí, jak oheň prostupuje dřevem."
Śrīmad-Bhāgavatam 7.9.47


Komentáre