Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.43

Kategória: Bez obrázka / Dharma / Oddanosť / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Můj milý Pane, Śrīmad-Bhāgavatam a Bhagavad-gītā předepisují lidem povinnosti podle Tvého stanoviska, které se nikdy neodchyluje od nejvyššího životního cíle. Ti, kdo své předepsané povinnosti plní pod Tvým dohledem a staví se stejně ke všem živým bytostem, pohyblivým i nehybným, aniž by rozlišovali mezi vysoko a nízko postavenými, se nazývají Árjové. Tito Árjové uctívají Tebe, Nejvyšší Osobnost Božství."
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.43


Komentáre