Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 5.16.3

Kategória: Bez obrázka / Boh / Śrīmad-bhāgavatam / Vesmír

obrazok
"Když je mysl upřená na Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, v Jeho vnějším rysu vytvořeném z hmotných kvalit přírody — na hrubou vesmírnou podobu — je přivedena na úroveň čistého dobra. V tomto transcendentálním stavu může živá bytost pochopit Nejvyšší Osobnost Božství, Vāsudeva, který je ve Své jemnější podobě Sám zdrojem Své vlastní záře a je nad kvalitami hmotné přírody. Ó můj pane, popiš mi prosím názorně, jak je vnímána tato podoba, která zahrnuje celý vesmír."
Śrīmad-Bhāgavatam 5.16.3


Komentáre