Duša

Śrīmad-Bhāgavatam 3.30.4-6

Kategória: Duša / Ilúzia / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Živá bytost nachází ve svém životním druhu, ať je jakýkoliv, zvláštní uspokojení a nikdy se jí nepříčí žít v takových podmínkách. Podmíněná živá bytost je se svým životním druhem spokojená."
"Jelikož je oklamána zahalujícím vlivem iluzorní energie, nechce opustit své tělo ani v pekle, protože nachází potěšení v pekelném požitku."
"Tato spokojenost s vlastní životní úrovní je výsledkem hluboce zakořeněné připoutanosti k tělu, manželce, domovu, dětem, zvířatům, bohatství a přátelům. Ve spojení s těmito věcmi se podmíněná duše považuje za velice dokonalou."
Śrīmad-Bhāgavatam 3.30.4 & 3.30.5 & 3.30.6


Komentáre