Boh

Śrīmad-Bhāgavatam 3.29.33-35

Kategória: Boh / Śrīmad-bhāgavatam / Yoga

obrazok
"Nenacházím nikoho většího, než je ten, jehož všechny zájmy se shodují s Mými, a bez ustání proto věnuje všechny své činnosti a celý svůj život—všechno co má — Mně."
"Takový dokonalý oddaný vzdává úctu všem živým bytostem, protože je pevně přesvědčen o tom, že Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, vstoupil do těla každé z nich jako vládnoucí Nadduše."
"Má drahá matko, ó dcero Manua, oddaný, který tímto způsobem uplatňuje vědu o oddané službě a mystické józe, může tak pouhou svou oddanou službou dosáhnout sídla Nejvyšší Osoby."
Śrīmad-Bhāgavatam 3.29.33 & 3.29.34 & 3.29.35


Komentáre