Ilúzia

Śrīmad-Bhāgavatam 3.28.39-40

Kategória: Ilúzia / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Člověk má velice rád rodinu a bohatství, a tak prohlašuje syna a peníze za své. Má rád také hmotné tělo, a proto si myslí, že je jeho. Ale stejně jako může člověk pochopit, že jeho rodina a bohatství se od něho liší, tak osvobozená duše ví, že se liší od svého těla."
"Planoucí oheň se liší od plamenů, jisker a kouře, přestože to vše je úzce spjaté, neboť vše pochází z téhož hořícího dřeva."
Śrīmad-Bhāgavatam 3.28.39 & 3.28.40


Komentáre