Oddanosť

Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.11

Kategória: Oddanosť / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
Devahūti pokračovala: "Přijala jsem útočiště u Tvých lotosových nohou, protože jsi jediný, komu je možné se odevzdat. Jsi sekera, která může skácet strom hmotné existence. Hluboce se Ti klaním, neboť jsi největší ze všech transcendentalistů, a ptám se Tě, jaký je vztah mezi mužem a ženou a mezi duší a hmotou."
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.11


Komentáre