Boh

Śrīmad-Bhāgavatam 2.6.21-22

Kategória: Boh / Śrīmad-bhāgavatam / Vesmír

obrazok
"Všeprostupující Osobnost Božství je prostřednictvím Svých energií absolutním Pánem všech činností — jak při snaze ovládnout hmotný svět, tak v oddané službě (bhakti-yoze). Ve všech situacích je Nejvyšším Pánem nevědomosti i skutečného poznání"
"Z této Osobnosti Božství pocházejí všechny vesmíry i vesmírná podoba se všemi hmotnými prvky, vlastnostmi a smysly. Přesto však Pán stojí stranou všech těchto hmotných projevů, stejně jako Slunce existuje odděleně od svých paprsků a tepla."
Śrīmad-Bhāgavatam 2.6.21 & 2.6.22


Komentáre