Boh

Śrīmad-Bhāgavatam 2.4.6-8

Kategória: Boh / Śrīmad-bhāgavatam / Vesmír

obrazok
"Prosím, pověz mi, jak Osobnost Božství Svými osobními energiemi tvoří tyto hmotné vesmíry, které jsou nepochopitelné i pro velké polobohy."
"Popiš laskavě, jak všemocný Svrchovaný Pán zaměstnává Své různé energie a expanze v udržování a opětném zničení projeveného světa s takovou lehkostí, jakoby se jednalo o pouhou hru."
"Ó učený brāhmaṇo, všechny transcendentální činnosti Pána jsou podivuhodné a zdají se být nepochopitelné, protože ani mnoho vzdělaných učenců jim i přes veliké úsilí nedokáže porozumět."
Śrīmad-Bhāgavatam 2.4.6 & 2.4.7 & 2.4.8


Komentáre