Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.59

Kategória: Bez obrázka / Dharma / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Ten, kdo toto písmo v každém okamžiku každé hodiny s neochvĕjnou pozorností přednáší, a také ten, kdo s vírou vyslechne dokonce jen jeden verš, půl verše, jeden či dokonce jen půl řádku, zajisté očistí své vlastní já."
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.59


Komentáre