Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 12.1.38, 41

Kategória: Bez obrázka / Śrīmad-bhāgavatam / Vek Kali

obrazok
"Mnoho takových necivilizovaných králů bude vládnout zároveň, ó králi Parīkṣite. Všichni budou lakomí, dĕsivých povah a oddaní bezbožnosti a falešnosti."
"Lidé, kterým budou vládnout tito králové nízké třídy, budou napodobovat jejich charakter, chování a řeč. Budou sužováni svými vůdci a sami sebou a tak je stihne zkáza."
Śrīmad-Bhāgavatam 12.1.38 & 12.1.41


Komentáre