Boh

Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.31

Kategória: Boh / Chtíč / Ilúzia / Śrīmad-bhāgavatam / Uspokojovanie zmyslov

obrazok
"Jsem takový hlupák, že jsem zanechala služby tomu, kdo vĕčnĕ sídlí v mém srdci, a proto je mi velmi drahý. Je jím Pán vesmíru, který udílí skutečnou lásku a štĕstí a je zdrojem všeho blahobytu. Přestože Ho mám v srdci, úplnĕ jsem si Ho přestala všímat a místo toho jsem nevĕdomĕ sloužila bezvýznamným mužům, kteří nikdy nemůžou uspokojit mé skutečné touhy a kteří mi přinášeli jen neštĕstí, strach, úzkost, nářek a iluzi."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.31


Komentáre