Śrīmad-bhāgavatam

Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.44

Kategória: Śrīmad-bhāgavatam / Yoga

obrazok
"Ó králi, svĕtec je jako voda, protože v sobĕ nemá žádné nečistoty, jeho povaha je vlídná a svou mluvou vytváří podobnĕ krásné vibrace jako tekoucí voda. Když živá bytost tohoto svĕtce jen spatří, dotkne se ho nebo ho uslyší, očistí se tak jako ve styku s čistou vodou. Takto svĕtec – jako svaté místo – očišťuje všechny, kdo s ním přijdou do styku, protože stále opĕvuje slávu Pána."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.44


Komentáre