Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.20

Kategória: Bez obrázka

obrazok
"Inteligentní človĕk, který umí vnímat svĕt kolem sebe a používat zdravou logiku, může pomocí vlastní inteligence získat pravý prospĕch. Nĕkdy tedy človĕk jedná jako svůj vlastní poučující duchovní mistr."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.20


Komentáre