Ilúzia

Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.18

Kategória: Ilúzia / Smrť / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Ti, kdo se pod vlivem Pánovy klamné energie odvrátili od Nejvyššího Pána Vāsudevy, jsou nakonec donuceni se vzdát svých takzvaných domovů, dĕtí, přátel, manželek a milenek, kteří byli všichni výtvorem klamné energie Nejvyššího Pána, a proti své vůli vstoupit do nejtemnĕjších končin vesmíru."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.18


Komentáre