Hmotné telo

Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.15

Kategória: Hmotné telo / Ilúzia / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Podmínĕné duše zcela svazuje náklonnost k jejich vlastním mrtvolám podobným hmotným tĕlům a jejich příbuzným a majetku. V tomto pyšném a pošetilém rozpoložení chovají nenávist vůči jiným živým bytostem i vůči Nejvyšší Osobnosti Božství, Harimu, jenž sídlí v srdcích všech bytostí. Tím, že se takto závistivĕ vztahují ke druhým, klesají postupnĕ do pekla."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.15


Komentáre