Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.23-25

Kategória: Bez obrázka / Boh / Oddanosť / Śrīmad-bhāgavatam / Zatriedene

obrazok
"Tak jsem ti vyložil, stručnĕ i podrobnĕ, úplný přehled vĕdy o Absolutní Pravdĕ. Dokonce i pro polobohy je tato vĕda obtížnĕ pochopitelná.
Opakovanĕ jsem ti přednesl toto poznání s jasnými argumenty. Každý, kdo je náležitĕ pochopí, se zbaví všech pochyb a získá osvobození.
Každý, kdo upře pozornost na tyto jasné odpovĕdi na tvé otázky, dosáhne vĕčného, důvĕrného cíle Véd – Nejvyšší Absolutní Pravdy."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.23 & 11.29.24 & 11.29.25


Komentáre