Duša

Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.5

Kategória: Duša / Hmotné telo / Ilúzia / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"I když jsou stíny, ozvĕny a přeludy jen klamné odrazy skutečností, přesto vytvářejí představy smysluplných a pochopitelných vjemů. Stejné je to se ztotožnĕním se podmínĕné duše s hmotným tĕlem, myslí a egem. Přestože je iluzorní, až do smrti u ní vzbuzuje strach."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.5


Komentáre