Duša

Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.15-16

Kategória: Duša / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Nářek, radost, strach, hnĕv, chamtivost, zmatenost a dychtĕní, jakož i zrození a smrt jsou zážitky falešného ega, nikoliv čisté duše.
Živá bytost, která se mylnĕ ztotožňuje se svým tĕlem, smysly, životním vzduchem a myslí a která sídlí pod tĕmito obaly, nabývá podobu danou jejími hmotou podmínĕnými vlastnostmi, činnostmi a karmou. Je označovaná různĕ ve vztahu k celkové hmotné energii, a tak je pod přísnou nadvládou svrchovaného času nucena honit se z místa na místo v hmotné existenci."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.15 & 11.28.16


Komentáre