Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.59-60

Kategória: Bez obrázka / Myseľ / Śrīmad-bhāgavatam / Yoga

obrazok
"Žádná jiná síla nenutí duši zažívat štĕstí a neštĕstí než zmatenost její vlastní mysli. Její vnímání přátel, neutrálních stran a nepřátel a celý hmotný život, který si staví na tomto vnímání, jsou vytvořené jen z nevĕdomosti. Můj milý Uddhavo, mĕl bys na Mĕ upřít svou inteligenci, a tak zcela ovládnout mysl. To je podstata yogové nauky."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.59 & 11.23.60


Komentáre