Dharma

Śrīmad-Bhāgavatam 11.20.13

Kategória: Dharma / Śrīmad-bhāgavatam / Zatriedene

obrazok
"Moudrý človĕk by si nikdy nemĕl přát dostat se na nebeské planety ani žít v pekle. Nemĕl by toužit ani po trvalém pobytu na Zemi, neboť vlivem tohoto pohroužení v hmotném tĕle pošetile zanedbává svůj skutečný vlastní zájem."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.20.13


Komentáre