Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.55

Kategória: Bez obrázka / Oddanosť / Śrīmad-bhāgavatam / Yoga

obrazok
"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je k podmínĕným duším tak laskavý, že je ochoten zničit nespočet hříšných reakcí v jejich srdcích, pokud Ho zavolají Jeho svatým jménem, i kdyby to bylo nevĕdomky nebo nedobrovolnĕ. Když proto svaté jméno Kṛṣṇy s ryzí láskou zpívá oddaný, který přijal útočištĕ u Pánových lotosových nohou, Nejvyšší Osobnost Božství srdce tohoto odaného nikdy nedokáže opustit. Ten, kdo takto Nejvyššího Pána polapil do svého srdce, má být nazýván bhāgavata-pradhāna neboli nejvznešenĕjší oddaný Pána."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.55


Komentáre