Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.45-46

Kategória: Bez obrázka / Boh / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Můj milý Uddhavo, jsem Nejvyšší Pán všech svĕtů a tvořím i ničím tento vesmír, jelikož jsem jeho konečnou příčinou. Jsem tedy Absolutní Pravda a ten, kdo Mĕ uctívá neselhávající oddanou službou, dospĕje ke Mnĕ."
"Kdo takto očistil svou existenci konáním svých předepsaných povinností, kdo plnĕ chápe Mé svrchované postavení a kdo je obdařený poznáním písem a realizovaným poznáním, ke Mnĕ velmi brzy dospĕje."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.45 & 11.18.46


Komentáre