Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.15

Kategória: Bez obrázka / Boh / Śrīmad-bhāgavatam / Vesmír

obrazok
"Tento vnímaný svĕt je ztotožňován s Nejvyšším, protože Nejvyšší Brahman je konečným základem veškeré existence, který zůstává nezmĕnĕný, zatímco z nĕho vzniká vše stvořené a nakonec se v nĕm ztrácí, tak jako hlínu nemĕní výrobky z ní vytvořené a potom s ní opĕt smísené. Jen k Tobĕ tedy védští mudrci smĕřují všechny své myšlenky, slova a činy. Jak by se mohly kroky lidí nedotýkat zemĕ, na které žijí?"
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.15


Komentáre