Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 10.84.35-36

Kategória: Bez obrázka / Boh / Oddanosť / Śrīmad-bhāgavatam / Yoga

obrazok
"(Mudrci řekli:) Dospĕlo se k jednoznačnému závĕru, že následky činů lze neutralizovat dalšími činy tehdy, když osoba koná védské obĕti, aby s upřímnou vírou uctívala Viṣṇua, Pána všech obĕtí. Učené autority, jež vidí očima písem, ukázaly, že toto je nejsnadnĕjší způsob, jak ovládnout rozrušenou mysl a dosáhnout osvobození, a že to je svatá povinnost, jež přináší srdci radost."
Śrīmad-Bhāgavatam 10.84.35 & 10.84.36


Komentáre