Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 10.70.28

Kategória: Bez obrázka / Hmotné telo / Ilúzia / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Ó Pane, s tímto tĕlem podobným mrtvole a vždy plným strachu neseme břemeno relativního štĕstí králů, které je jako sen. Proto jsme zavrhli skutečné štĕstí duše, které pochází z nesobecké služby Tobĕ. Jsme tak ubozí, že trpíme v tomto životĕ pod Tvou energií klamu."
Śrīmad-Bhāgavatam 10.70.28


Komentáre