Duša

Śrīmad-Bhāgavatam 10.54.46

Kategória: Duša / Ilúzia / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Ó inteligentní ženo, duše nikdy nepřichází do styku s podstatu postrádajícími hmotnými objekty ani se od nich neoddĕluje, protože duše samotná je jejich zdrojem a tím, kdo je osvĕtluje. Duše se tedy podobá slunci, které nepřichází do styku ani se neoddĕluje od zraku a vidĕného."
Śrīmad-Bhāgavatam 10.54.46


Komentáre