Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 10.51.45

Kategória: Bez obrázka / Ilúzia / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Śrī Mucukunda řekl: Ó Pane, lidé tohoto svĕta, muži i ženy, jsou zmateni Tvou energií klamu. Nejsou si vĕdomi svého skutečného prospĕchu a neuctívají Tĕ, ale místo toho hledají štĕstí zaplétáním se v rodinných záležitostech, které jsou ve skutečnosti zdroji neštĕstí."
Śrīmad-Bhāgavatam 10.51.45


Komentáre