Karma

Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.15

Kategória: Karma / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
“Chudý člověk se musí automaticky podrobovat askezi, protože nic nevlastní. Tak je zničena jeho samolibost. Neustále postrádá jídlo, útočiště a šaty a musí se spokojit s tím, co dostane řízením Prozřetelnosti. Podstupování této nedobrovolné askeze je pro něho dobré, neboť ho očišťuje a zcela zbavuje falešného ega.”
Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.15


Komentáre