Dharma

Śrīmad-Bhāgavatam 1.17.24-25

Kategória: Dharma / Śrīmad-bhāgavatam / Vek Kali

obrazok
"Ve věku Satya (pravdivosti) jsi stál pevně na čtyřech nohách díky čtyřem zásadám, jimiž bylo odříkání, čistota, milostivost a pravdivost. Vypadá to však, že máš tři nohy zlomené působením bezbožnosti v podobě pýchy, chtíče po ženách a požívání omamných látek."
"Nyní stojíš jen na jedné noze, kterou je tvoje pravdivost, a nějakým způsobem se vlečeš dál. Zosobněný spor (Kali), který vzkvétá lstivým jednáním, se však snaží zničit i tuto nohu."
Śrīmad-Bhāgavatam 1.17.24 & 1.17.25


Komentáre