Bhagavad-gītā

Bhagavad-Gītā 7.29-30

Kategória: Bhagavad-gītā / Boh / Oddanosť / Zatriedene

obrazok
"Inteligentní ľudia, ktorí sa snažia vyslobodiť zo staroby a smrti, sa prostredníctvom oddanej služby uchyľujú ku Mne. Sú vskutku Brahmanom, lebo vedia všetko o transcendentálnych činoch."
"Tí, ktorí Ma plne poznajú ako Najvyššieho Pána vládnuceho hmotnému stvoreniu, všetkým polobohom a obetiam, Ma môžu poznať a rozumieť, kto som, aj v okamihu smrti.“
Bhagavad-Gītā 7.29 & 7.30


Komentáre