Bhagavad-gītā

Bhagavad-Gītā 3.17-19

Kategória: Bhagavad-gītā / Boh / Dharma / Oddanosť / Zatriedene

obrazok
"No ten, kto nachádza radosť vo vlastnom „ja“, kto žije životom sebarealizácie a je sám v sebe dokonale spokojný, nemá žiadne povinnosti."
"Sebarealizovaný človek nemá prečo vykonávať predpísané povinnosti, a nemá ani dôvod ich nekonať. Nemusí byť závislý ani od inej živej bytosti."
"Človek by mal teda konať z povinnosti a bez lipnutia na plodoch činov, lebo činmi zbavenými pripútanosti dosiahne Najvyššieho."
Bhagavad-Gītā 3.17 & 3.18 & 3.19


Komentáre