Bhagavad-gītā

Bhagavad-Gītā 17.20-22

Kategória: Bhagavad-gītā / Kvality hmotnej prírody

obrazok
"Dar daný z povinnosti, bez nároku na odmenu, v pravý čas, na správnom mieste a osobe, ktorá je ho hodná, sa považuje za dar v kvalite dobra.
No dar, ktorý je darovaný s myšlienkou na odmenu alebo s túžbou po hmotných plodoch a neprajnícky, je milodarom v kvalite vášne.
Milodar, ktorým je na nevhodnom mieste a v nevhodný čas obdarená nevhodná osoba, alebo milodar bez náležitej úcty a pozornosti je milodarom v kvalite nevedomosti."
Bhagavad-Gītā 17.20 & 17.21 & 17.22


Komentáre