Bhagavad-gītā

Bhagavad-Gītā 12.2 & 5

Kategória: Bhagavad-gītā / Boh / Oddanosť / Zatriedene

obrazok
Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Za najdokonalejších považujem tých, ktorí Ma neustále uctievajú s veľkou a transcendentálnou vierou a ktorých myseľ je upretá na Moju osobnú podobu.
Robiť pokroky je veľmi ťažké pre tých, ktorých myseľ lipne na neprejavenom, neosobnom aspekte Najvyššieho. Táto cesta je vždy neľahká pre tých, čo sú v zajatí tela."
Bhagavad-Gītā 12.2 & 12.5


Komentáre